0
  • CVS Електричен бојлер

    1999ден
    Технички Карактеристики на производот • Безбедносен вентил против прекумерен притисок на вода • Не-запалива суровина и надворешна површина против пожар • Приклучок на линијата за заземјување за да се спречи истекување на електрична енергија • Систем на дијафрагма кој ја прекинува енергијата при прекинување на влезната/излезната вода • Изолиран огноотпорен внатрешен кабелски сет • Превенција од прегревање со единичен термостат • 7 Фазен Систем за Безбедност • Вода на саканата температура со прилагодување во 3 чекори • не-варовнички изолиран термостат • Минимален притисок на вода: 1,5 ms • Стапка на проток: 60-180 Lt / h Димензии: 325 mm x 235 mm x 135 mm • Класа на заштита: 1 • Тип на уред: Со контролиран влез • AC 220-240V / 50-60 Hz / 7500 -9000 вати
mk_MKMK